Katowice dn. 16.08.2019r.

Komunikat Wydziału ds. Szkolenia

. ŚL.Z.B. w Katowicach.

Dotyczy wyjazdu kadry Śląska (wszystkie kategorie wiekowe) na obóz

kondycyjny do Górek Wielkich w dn. 22.08 do 31.08. 2019r.

Zbiórka dn. 22.08.19. w Katowicach na Placu Andrzeja przy dworcu

PKP o godz. 9,30.

Zawodnicy muszą posiadać książeczkę zawodniczą z aktualnymi

badaniami lekarskimi, dowód osobisty lub legitymację szkolną,

dyskietkę ubezpieczeniową, sprzęt do treningu na hali , w terenie i

sparingu, zgodę obu rodziców.

(Młodzicy po 4,50 na dzień, pozostali po 12,50 zł).

Potwierdzenie do 21.08. 19r. u trenera koordynatora.

Trenerzy; koordynator- Ryszard Dziopa tel. 500 081 550

– Eugeniusz Sarota. 501 109 321

– Krzysztof Paciej. 600 810 860

– Krzysztof Górecki. 536 086 412

V-ce Prezes ds. Szkolenia- Anatoli Jakimczuk tel. 600686367