KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU im. LESZKA BŁAŻYŃSKIEGO

ORGANIZATOR

iTO  Led Jonak Team, Miasto Bytom, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, OSiR Bytom.

TERMIN I MIEJSCE MEMORIAŁU

06-07. 10.2018, 41-902 Bytom, Teatr Rozbark ul. Wojciecha Kilara 29

UCZESTNICTWO

W turnieju mogą brać udział zawodnicy, zawodniczki: Kadeci, juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy, posiadający aktualna licencję zawodniczą.

Zawodnicy startują we własnym sprzęcie sportowym zgonie z regulaminem PZB

Kontakt i zgłoszenia zawodników :  Marek Okroskowicz tel.608 750 722

PROGRAM TURNIEJU

  1. 10. 2018 Sobota

Waga i badanie zawodników godz. 8.00-10.00

Konferencja techniczna i losowanie walk godz. 11.00

Walki od godz. 14.00

Otwarcie turnieju godz. 17.00

Walka Damiana Durkacza godz. 18.00

07.10.2018 Niedziela

Waga i badanie zawodników  godz. 7.00-8.00

Walki  finałowe godz. 11.00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników.

 

Organizator