BKS Concordia Knurów zaprasza Kluby na XV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Jerzego Krasnożona w dniach 08-10.11.2019r.Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:SENIOR rocznik 2000, JUNIOR rocznik 2001-2002,KADET rocznik 2003-2004, MŁODZIK rocznik 2005. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZB. Jednorazowa opłata za start 1 zawodnika 20zł. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed losowaniem par (opłata jest przepustką dobrania zawodnika pod uwagę w trakcie losowania). Przewidziane są dyplomy i medale za I, II i III miejsce, a także nagrody rzeczowe dla finalistów. Waga, badania lekarskie, konferencja techniczna i walki będą odbywały się w obiekcie sportowym MOSiR Knurów-Szczygłowice przy ul.Górniczej2.Ekipy przyjeżdżają na własny koszt. Pokrywają również swoje zakwaterowanie i wyżywienie. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ekip zagranicznych zapewnia organizator (BKS Concordia Knurów),przy czym ekipy te mogą zgłosić do 5 zawodników + trener oraz kierownik ekipy. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla dodatkowych osób zgłoszonych przez ekipy zagraniczne. W celu potwierdzenia uczestnictwa w turnieju, ilości startujących zawodników, osób towarzyszących, oraz rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia – prosimy o informację e-mailem. e-mail:boks77@op.pl. Jest to warunek uczestnictwa w turnieju. Kontakt telefoniczny ( prezes BKS)Mieczysław Gołąb – 603 602 010.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.10.2019r. W zgłoszeniu należy wskazać imię, nazwisko zawodnika, kategorię wagową, w której będzie startował, oraz łączną liczbę osób, dla których rezerwowane będą noclegi. Organizator nie gwarantuje noclegu dla osób nie zgłoszonych lub zgłoszonych po wyznaczonym termin.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes BKS Concordia Knurów
Mieczysław Gołąb