XXI Międzynarodowy Turnieju Bokserski
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika
imieniem Józefa Cyrana

1.     CEL TURNIEJU:

–    popularyzacja sportu bokserskiego na terenie miasta Rybnika i okolicy

–    zdobywanie klas sportowych

–    sport jako alternatywa dla patologii społecznych

 

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

–    Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR w Rybniku- Boguszowicach

–    data 22.10.2022 r.

 

3. ORGANIZATOR:

–    RMKS Rybnik sekcja bokserska

–    MOSiR Rybnik

–    Miasto Rybnik

 

4. UCZESTNICTWO I SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:

a)    Prawo startu w turnieju mają przedstawiciele grupy wiekowej

·         młodzik – 2009-2008

·         kadet 2007-2006,

·         junior – 2005 – 2004,

·         młodzieżowiec – 2003-1999

·         senior 1999+.

Ponadto przewidziane zostały walki w kategorii adept ( 2010 i młodsi).

 

b)    Obowiązują kategorie wagowe zgodne z Regulaminem Sportowym PZB. W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym: bandaże, ochraniacze, suspensorium, kaski, rękawice. Przy czym dopuszcza się do startu tylko sprzęt posiadający atest AIBA.

c)    Uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny jest trener lub kierownik ekipy.

d)    Każdy trener zgłaszając zawodników do turnieju potwierdza posiadanie aktualnych badań lekarskich tych zawodników.

e)    Obowiązują opłaty startowe ( uiszczane gotówką w dniu Turnieju) – Kadet, junior , młodzieżowiec – 10,00 zł ; senior – 20,00 zł.

Adept i młodzik – zwolnieni z opłaty.

 

 

 

 

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XXI Międzynarodowego Turnieju o Puchar Miasta Rybnik imieniem Józefa Cyrana należy przesyłać internetowo na adres: rmksboksrybnik@gmail.com lub telefonicznie 728 405 806 do dnia: 17.10.2022 r.

W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, kategorię wagową, w której jest on zgłaszany, nazwę klubu oraz ilość stoczonych walk.

 

5. PROGRAM ZAWODÓW:

 

 

Turniej rozegrany zostanie w dniu 22.10.2022 r ( sobota) w Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR w Rybniku Boguszowicach przy ulicy Jastrzębskiej 3 b.

 

8:00- 10:00 waga i badanie lekarskie

10:30 Konferencja techniczna

12:00 uroczyste otwarcie turnieju i rozpoczęcie walk

17:00 koniec turnieju

 

Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu na ringu.