W związku z aktualizacją Kalendarza imprez centralnych przez Polski Związek Bokserski na 2024r, prosi się Klubu należące do Śląskiego Związku Bokserskiego o zgłaszanie dat z planowanymi Turniejami, w celu umieszczenia ich w Kalendarzu imprez bokserskich obowiązującym w ŚZB na 2024r. Zgłoszenie powinno zawierać datę, miejsce oraz organizatora. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy biuro@slaskizwiazekbokserski.pl. do końca roku 2023. 

Wydział Sportowy 

Śląski Związek Bokserski.