W ubiegłą sobotę 23 czerwca br. odbył się w Warszawie, Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Bokserskiego.

Jednym z punktów porządku obrad Kongresu- Zgromadzenia, były wybory uzupełniające do Zarządu PZB, na którym to Delegaci wszystkich OZB wybrali, trzech nowych członków Zarządu.

Wybrani zostali Andrzej Filipek-Prezes naszego  okręgu, Zbigniew Malaszewski-Prezes Podlaskiego OZB w Białymstoku, oraz Grzegorz Nowaczek ze Świętokrzyskiego OZB w Kielcach.

Ponadto uzupełniono osobowo Komisje Rewizyjną PZB do której wybrano kol. Adama Pawełka.