Najbliższy turniej bokserski im.Wicentego Szyińskiego i Mariana Chudego odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Częstochowie w hali sportowej przy ulicy Dekabrystów 43.

Sędziowie  powołani na ten turniej to:

Adam Pawełek                    – Supervisor

Krzysztof Byrdy                  – Delegat sportowy(ITO)

Bogusław Dzięgielowski  – Z-ca delegata sportowego (ITO)

W ringu i na punkty :

Wiesław Andrzejczak,Marcin Cel,Artur Falkiewicz,Tomasz Cyganek,Witold Giżycki.

Wyznaczeni sędziowie zgłoszą się na zawody 16.09 br. na godz. 9 30.

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek