Tradycyjny V Międzynarodowy Turniej Bokserski zwany „Boxing Day”organizowany przez KSW „Boxing Odra”Wodzisław Śląski,
rozegrany zostanie 09 grudnia br. w Wodzisławiu Śl.przy ul.Mieszka 10 (teren Szkoły Podstawowej nr 28).

Na zawody powyższe powołana została następująca obsada sędziowska:
Andrzej Filipek             – Supervisor
Adam Pawełek            – Z-ca Supervisora
Piotr Byrdy                    – Delegat sportowy(ITO)
Krzysztof Byrdy          – Z-ca Del.sportowego(ITO)

Ring/Punkty

Magdalena Cieślik
Safar Alijew
Wiesław Andrzejczak
Marcin Cel
Artur Falkiewicz

Zawody rozpoczynają się o godz.11 00

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek