Trzydniowy turniej bokserski im.Jerzego Krasnożona odbędzie się w dniach 10-12 listopada br.
w hali sportowej MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach ul.Górnicza1

Na zawody powołuje się  następującą obsadę sędziowską;

Andrzej Filipek          – Supervisor

Krzysztof Byrdy         – Delegat Sportowy(ITO)
Anatoli Jakimczuk      – Z-ca del.sportowego(ITO)

Ring/Punkty;
Tomasz Cyganek
Marcin Cel
Sławomir Łaniecki
Maciej Niemirycz
Henryk Wilk

Walki turnieju rozpoczynają się w dniu 10 listopada o godz.16 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek