Klub sportowy” Boks Zabrze” organizuje w dniu 05 lutego br. turniej bokserski, który odbędzie się w Zabrzu ul. Mickiewicza 66a-hala sportowa „Sparty Zabrze”.

Na turniej powołuje się obsadę sędziowską w składzie:

Zbigniew Zagrodnik – Sędzia Główny (Supervisor)
Krzysztof Byrdy – Delegat sportowy (ITO)

W ringu i na punkty sędziować będą:
Marcin Cel, Rafał Szramowski, Henryk Wilk, Waldemar Wodziński, Karol Woźnica.

Pojedynki turnieju rozpoczynają się o godz.12 : 00.

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB
Adam Pawełek