Zabrzański Klub Bokserski „BOKS ZABRZE” organizuje 07 kwietnia br.
„Pierwszy Krok Bokserski” w hali sportowej MOSiR w Zabrzu ul.Matejki 6.

Na zawody powołuje się obsadę sędziowską w składzie:

Andrzej Filipek              –        Supervisor
Wiesław Andrzejczak  –        Z-ca Supervisora

Krzysztof Byrdy            –        Delegat sportowy(ITO)

Ring/Punkty
Marcin Cel
Tomasz Cyganek
Witold Giżycki
Sławomir Łaniecki
Bogusław Pisulski

PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 8:00-10:00 ważenie i badania lekarskie
Godz. 10:30 konferencja techniczna
Godz. 12:00 walki bokserskie

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŚZB

Adam Pawełek