Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego informuje kluby sportowe, sędziów, delegatów technicznych o uiszczenie składek członkowskich za rok 2022.

Wpłat należy dokonać na konto Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego: 76 8131 0005 0019 2196 2000 0010
Termin: 15.02.2022 r.

Wysokość składki rocznej:
Kluby sportowe – 200 zł
Sędziowie i delegaci techniczni – 120 zł

W przypadku braku wpłaty zawodnicy tych klubów nie będą powoływani na zgrupowania ani nie będą mogli brać udziału w zawodach, natomiast sędziowie i delegaci nie będą powoływani.

Jednocześnie informujemy że została podniesiona kwota ekwiwalentu sędziowskiego (250 zł brutto), sędziego głównego (300 zł brutto) i delegata technicznego (300 zł brutto).

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego