Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego nr 2/01/2024 

z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki dla członków ( klubów) Śląskiego Związku Bokserskiego

§1

Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego zdecydował o ustaleniu kwoty składki rocznej dla członków Śląskiego Związku Bokserskiego, która będzie wynosić 300 zł rocznie.

§2

Składkę roczną członkowie Śląskiego Związku Bokserskiego powinni wnieść na konto ŚZB do 5 marca,  roku za który jest opłacana składka.

Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego nr 3/01/2024

z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia stawki opłat startowych dla zawodników startujących w imprezach bokserskich organizowanych lub współfinansowanych przez Śląski Związek Bokserski od 2024 roku

Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego zdecydował o przyjęciu następujących stawek opłat startowych dla zawodników startujących w imprezach bokserskich organizowanych lub współfinansowanych przez Śląski Związek Bokserski od 2024 roku:

Adept – 0 zł

Młodzik – 20 zł

Kadet – 30 zł

Junior – 40 zł

Młodzieżowiec/Senior – 60 zł

Niestowarzyszeni – 100 zł

Katowice, 10.01.2024 r.

 

Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego  nr 4/01/2024

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentów dla supervisor, delegatów ITO i sędziów Śląskiego

Związku Bokserskiego na rok 2024.

Zarząd Śląskiego Związku Bokserskiego zdecydował o ustaleniu kwot wynagrodzenia dla supervisor, delegatów ITO na rok 2024, które będzie wynosić 400 zł/brutto i dla sędziów ŚZB, które będzie wynosić 300 zł/brutto.

Katowice, 10.01.2024 r.