Komunikat Wydziału Sportowego

 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 6.02.2018r. podjęta została uchwała o dodatkowym naliczaniu punktów do współzawodnictwa sportowego klubów. Dotyczy to wyjazdów zagranicznych. Aby punkty zostały naliczone, należy wyjazd zgłosić wcześniej do Śląskiego Związku Bokserskiego, a z odbytych zawodów przedstawić potwierdzenie w postaci protokołu.

Punktacja współzawodnictwa sportowego klubów na Walne Zebranie Śląskiego Związku Bokserskiego.

 Imprezy Ogólnopolskie

 Mistrzostwa Polski Seniorów/Seniorek

I miejsce                     40 pkt.

II miejsce                    35 pkt.

III-IV miejsce              28 pkt.

V-VIII miejsce                        17 pkt.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Seniorów/Seniorek

I miejsce                     25 pkt.

II miejsce                    21 pkt.

III-IV miejsce              17 pkt.

V-VIII miejsce                        11 pkt.

Mistrzostwa Polski Juniorów/Juniorek

I miejsce                     15 pkt.

II miejsce                    12 pkt.

III-IV miejsce                9 pkt.

V-VIII miejsce                         6 pkt.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców/Dziewcząt

I miejsce                     9 pkt.

II miejsce                    7 pkt.

III-IV miejsce              5 pkt.

V-VIII miejsce                        4 pkt.  (3 dziewcz.)

IX-XVI                                   2 pkt.

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli drugie miejsca w eliminacjach otrzymują 3 punkty.

Puchar Polski Juniorów/Juniorek

I miejsce                     15 pkt.

II miejsce                    12 pkt.

III-IV miejsce                9 pkt.

V-VIII miejsce                         6 pkt.

Puchar Polski Kadetów

I miejsce                     15 pkt.

II miejsce                    12 pkt.

III-IV miejsce                9 pkt.

V-VIII miejsce                          6 pkt.

Puchar Polski Seniorek

I miejsce                     15 pkt.

II miejsce                    12 pkt.

III-IV miejsce                9 pkt.

V-VIII miejsce                         6 pkt.

Mistrzostwa Polski Młodzików

I miejsce                     5 pkt.

II miejsce                    4 pkt.

III-IV miejsce              3 pkt.

V-VIII miejsce                        2 pkt.

Zawodnicy, którzy zajęli drugie miejsca w eliminacjach otrzymują 1 punkt.

Imprezy Śląskie:

 Mistrzostwa Śląska Seniorów

I miejsce                     30 pkt.

II miejsce                    20 pkt.

III-IV miejsce              15 pkt.

V-VIII miejsce                          8 pkt.

 Mistrzostwa Śląska Juniorów/Juniorek

I miejsce                     12 pkt.

II miejsce                      9 pkt.

III-IV miejsce                6 pkt.

V-VIII miejsce                          3 pkt.

 Mistrzostwa Śląska Kadetów/Kadetek

I miejsce                     7 pkt.

II miejsce                    5 pkt.

III-IV miejsce              3 pkt.

V-VIII miejsce                        1 pkt.

Turnieje międzynarodowe / ogólnopolskie/mecze

Start                             5 pkt.

Wygrana 1 walka        5 pkt.    Razem: 10

Wygrane 2 walki         10 pkt  Razem: 20

Wygrane 3 walki         15 pkt. Razem: 35

Wygrane 4 walki         20 pkt.   Razem: 55

Starty zawodników/zawodniczek za granicą

Start                            5 pkt.

Wygrana 1 walka        5 pkt.    Razem: 10

Wygrane 2 walki         10 pkt  Razem: 20

Wygrane 3 walki         15 pkt. Razem: 35

 Zawodnik wypożyczony na mecz zdobywa punkty dla macierzystego klubu.

Klub, który jest organizatorem imprezy, otrzymuje dodatkowo 50 pkt.

Zawodnik / zawodniczka startująca w kadrze Polski, zdobywa punkty według tabeli PZB.

Wiceprezes ds. Sportowych

Piotr Byrdy